מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 30.11.2023

פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתרhttps://lp.manor-baby.com/manor-baby (“האתר“) שמופעל על ידי מ.ל מקבוצת מנור רפואה החברה לטיפולים וניתוחים בישראל בעמ (“החברה“, “אנו“, “אנחנו“).
 2. אנו מייחסים חשיבות רבה ולוקחים ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר (“המשתמשים“, “אתם“) ומשקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.
 3. במדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“) תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר ובשירותים הגלומים בו (“השירותים“). על מנת לסייע לחברה לשמור על פרטיותכם אתם מתבקשים לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.  
 4. בעצם השימוש באתר ובשירותים, אתם מביעים את הסכמתכם כי החברה תשתמש במידע אודותיכם כמפורט במדיניות הפרטיות.
 5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשונה מדיניות הפרטיות, מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אם אינכם מסכימים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים שלנו. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מייד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
 6. האמור במדיניות הפרטיות מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר, ייאסף מידע אודותיכם כדלקמן
  1. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלכםבעת שימושכם באתר, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל מכם וכן מפעילותכם באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלכם, מזהה המכשיר שלכם, סוג הדפדפן שאתם משתמשים בו, מערכת ההפעלה שמותקנת במכשירכם וכיוצב.
  2. נתונים אודות השימוש שלכם באתראנו ננטר ונתעד את הפעילות שלך באתר, ובכלל זה את עמודי האתר שתבקר בהם, זמני הביקור בעמודים השונים של האתר, מועדי ושעות הגישה שלך לאתר וכיוצב.
   בכלל זה, האתר מאפשר לכם לקבל כיוון ראשוני לגבי השירות של החברה אשר הכי מתאים לכם וכן לקבל מידע שיהיה מותאם לכיוון הראשוני שיתקבל. על מנת לממש אפשרות זו, יהיה עליכם למסור לנו פרטים שהם רלוונטיים לשירות שאתם זקוקים לו, כגון פרטים אודות מצבכם המשפחתי, השירות שאתם מעוניינים לקבל והמדינה שבה תרצו לקיים את התהליך עם החברה.
   מובהר, כי האתר נועד להנגיש לכם את האפשרות הזו בצורה נוחה. יחד עם זאת, תוכלו בכל עת לבחור ליצור עמנו קשר טלפוני או אחר, ולמסור לנו את הנתונים בערוצים אחרים מלבד האתר.
  3. פרטים ליצירת קשרבכל עת שבה תיצרו איתנו קשר, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו, את תוכן ההודעות שתמסרו לנו, פרטים ראשוניים לגבי השירות המבוקש על ידכם (וכפועל יוצא מכך, פרטים אודות מצבכם המשפחתי ונסיבות רלוונטיות אחרות). אם תיצרו עמנו קשר טלפוני, שיחותכם עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.
 1. יובהר, כי לא חלה עליכם חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אם לא תמסרו פרטים כאמור, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק לכם את השירות בו אתם מעוניינים.
 2. מידע לא מדויק שיימסר על ידכם, עשוי להשפיע על היכולת של החברה לספק לכם שירותים וליצור עימכם קשר.

שימוש במידע

 1. אנו נשתמש במידע אודותיכם למטרות הבאות:
  1. כדי לאפשר לכם להשתמש באתר;
  2. כדי לאפשר לכם לקבל שירותים מהחברה;
  3. כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמשים בו;
  4. כדי לשפר את השירותים, לפתחם ולפתח שירותים חדשים;
  5. כדי לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים על ידינו, כגון הנהלת חשבונות, ביטוח, ייעוץ מקצועי ועוד;
  6. כדי ליצור עימכם קשר;
  7. כדי לשלוח לכם עדכונים, חומרים, תכנים והצעות הקשורות בשירותים, לרבות הצעות פרסומיות, בכפוף להוראות הדין;
  8. כדי להתאים את התכנים שיישלחו אליכם לצרכיכם והעדפותיכם;
  9. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה;
  10. כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו או של צד שלישי כלשהו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלכם מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיכם או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
 2. אנו נשתף את המידע אודותיכם אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
  1. צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם מתן השירותים שלה (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד‘; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך במתן השירותים, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי וסוכני ביטוח, חברות שיווק ופרסום, ויועצים ונותני שירותים אחרים);
  2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
  3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין מי מהחברה ו/או מי מטעמה;
  4. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה או של צדדים שלישיים;
  5. ה.בהסכמתכם או בהנחייתכם;
  6. בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מפעילותה או את כל פעילותה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 3. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיכם עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.
 4. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

מסרים ודיוור ישיר

 1. בין אם תיתנו את הסכמתכם לכך ובין אם תמסרו לחברה מידע אודותיכם במהלך קבלת השירותים מהחברה או במהלך משא ומתן לקבלתם, החברה עשויה ליצור עימכם קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ולשלוח אליכם דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת.
 2. במקרים הנל החברה עשויה לשלוח אליכם דיוורים הכוללים חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם שירותי החברה או בקשר עם מוצרים או שירותים מסוג דומה למוצר או השירות שרכשתם או תרכשו מאיתנו. יכול שהדיוורים הללו ישלחו אליכם בדיוור ישיר, קרי, בהתבסס על מאפייניכם.
 3. בכל עת, תוכלו לבקש כי נחדול לשלוח לכם מסרים שהםדבר פרסומתכאמור על ידי לחיצה על לחצןהסרהשבגוף ההודעה שתישלח אליכם או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]; ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: הברזל 26, תל אביביפו. בעשותכם כן, החברה תחדול לפנות אליכם בדיוור ישיר או לשלוח אליכם דברי פרסומת. אולם, אם מידע אודותיכם נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיכם למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליכם כמפורט לעיל.

Cookies

 1. קבציCookieהינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במכשיר האישי שלכם המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיכם ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלכם, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבציCookieאשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. אם אינכם מעוניינים שייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבציCookie“, אתם יכולים לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתם משתמשים, למחוק קבציCookieקיימים, למנוע את היווצרותם של קבציCookieאו ליצור אפשרות לפיה עם גילוי כל קובץCookieתינתן לכם האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתכם שלא לקבל קבציCookieו/או לבטל קבלת קבציCookie“, תפחית מיכולתכם ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

אבטחת מידע

 1. החברה מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלכם. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיכם.
 2. עם זאת, עליכם לדעת כי הגלישה באינטרנט חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.
 3. בנוסף, תשומת ליבכם מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטיוירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אתכם לוירוסים ו/או תוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיכם במחשב או לשבש את פעילותכם בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותכם באתר מוטלת עליכם בלבד, על ידי התקנת כלי אנטיוירוס ועדכונו השוטף.
 4. הזהרו מהודעות דואל מזויפותהודעות דואל מזויפות הן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבלי ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניהם האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמענים לצורך גישה לחשבונותיהם.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. החברה עשויה להעביר את המידע אודותיכם אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט צעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלכם. בעת השימוש באתר או בקבלת השירותים, הינכם מסכימים להעברה האמורה.
 2. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (“הקישורים“), שאינם קשורים לחברה (“האתרים השונים“) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

זכות עיון וזכות תיקון

 1. הנכם זכאים לעיין, בעצמכם או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידכם בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליכם המוחזק במאגר של החברה.
 2. אם עיינתם במידע עליכם ומצאתם כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנכם רשאים לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ויתור

 1. החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לכם או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהפעילות שלכם במסגרת קבלת השירותים ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה של החברה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותכם. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר ובשירותים הוא באחריותכם בלבד ואתם מסכימים כי לא תהיה לכם כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

מ.ל מקבוצת מנור רפואה החברה לטיפולים וניתוחים בישראל בעמ

הברזל 26, תל אביביפו

[email protected]

03-5477504

 

תנאים משפטיים

1. כללי:

תנאי השימוש/התקנון של האתר לרבות מדיניות הגנת הפרטיות עלולים להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש/התקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי השימו/התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי תנאי השימוש/התקנון מחייבים את המשתמש לכל דבר ועניין .

2. קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של מ.ל. מקבוצת מנור רפואההחברה לטיפולים וניתוחים בישראל בעמ (“החברה“). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב של החברה.

3. השירותים:

תיאור שירותי החברה כמפורט באתר הינו אינדיקטיבי בלבד והתיאור המלא והמחייב יפורט בהסכם שבין הלקוח לחברה; התקשרות מחייבת בין החברה ללקוח/משתמש תתבצע אך ורק בחתימה של הצדדים על הסכם בכתב ובהתאם לתנאי ההסכם.